หน้าหลัก   ประวัติหลวงพ่อ   วัดสาขา   กิจกรรม    ติดต่อเรา
     


ประวัติ

พระเทพวิมลญาณ
(หลวงพ่อถาวร จิตฺถาวโร)
กลับหน้าหลัก

มูลนิธิถาวร จิตฺตถาวโร วงษ์มาลัย
วัดป่าศรีถาวรนิมิต  ๑๑๓ หมู่ ๘ บ้านบุ่งเข้
ต.หนองแสง อ.ปากพลี
จ.นครนายก ๒๖๑๓๐
Web link
www.srithavornnimit.com