หน้าหลัก   ประวัติหลวงพ่อ   วัดสาขา   กิจกรรม    ติดต่อเรา
     

กิจกรรมของวัดสาขา ต่างๆ

การทำงาน อื่นๆ


มูลนิธิถาวร จิตฺตถาวโร วงษ์มาลัย
วัดป่าศรีถาวรนิมิต  ๑๑๓ หมู่ ๘ บ้านบุ่งเข้
ต.หนองแสง อ.ปากพลี
จ.นครนายก ๒๖๑๓๐
Web link
www.srithavornnimit.com